Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018, 12:41:25

HARD & HEAVY ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

BONFIRE
TEMPLE OF LIES
(2018)
 
 
PRAYING MANTIS
GRAVITY
(2018)
 
 
ROSS THE BOSS
BY BLOOD SWORN
(2018)
 
 
BLACK COUNTRY COMMUNION
BCCIV
(2017)
 
 
RIOT V
ARMOR OF LIGHT
(2018)
 
 
BULLET
DUST TO GOLD
(2018)
 
 
ANNIHILATOR
FOR THE DEMENTED
2017
 
 
VOODOO CIRCLE
RAISED ON ROCK
(2018)
 
 
AXEL RUDI PELL
KNIGHTS CALL
(2018)
 
 
SAXON
THUNDERBOLT
(2018)
 
 
MICHAEL SCHENKER
RESURRECTION
(2018)
 
VISIGOTH
CONQUERORS OATH
(2018)
 
 
SNAKECHARMER
SECOND SKIN
(2017)
 
 
CRYSTAL VIPER
QUEEN OF THE WITCHES
(2017)
 
 
OVERKILL
THE GRIΝDING WHEEL
(2017)